Aká je pravda o kvalite talianskych potravín?

13. apríla 2021
Obrázok článku: Aká je pravda o kvalite talianskych potravín?

Aká je pravda o kvalite talianskych potravín?

Taliansko je nepochybne veľmi zaujímavou krajinou a to nielen vďaka tvaru topánky, ktorú nám na mape pripomína. Už ste ochutnali niekedy taliansku kuchyňu? Patrí k najobľúbenejším vo svete a to najmä kvôli kvalitným potravinám, ktoré šéfkuchári používajú pri príprave jedál. Talianska kuchyňa je veľmi rozmanitá a charakteristické sú pre ňu čerstvé suroviny, pestrosť ingrediencií a rôzne výnimočné chute a vône.

Každá časť Talianska má svoje regionálne špeciality, ktoré ponúka nielen svojim obyvateľom, ale aj návštevníkom z celého sveta. Viete prečo sú talianske potraviny také kvalitné a ktoré sú tie pravé dovážané priamo z Talianska na Slovensko? Prečítajte si náš článok a dozviete sa.

Viete, čo je zemepisné označenie a politika kvality?

Európska únia podporuje rôznorodosť poľnohospodárskej produkcie. Po politikou kvality sa rozumie zabezpečenie ochrany poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktoré nespĺňajú kvalitatívne parametre. Od roku 1992 na základe spoločnej certifikačnej dohody vznikli 3 zemepisné označenia:

 • CHOP – Chránené označenie pôvodu (potraviny a víno),
 • CHZO – Chránené zemepisné označenie (potraviny a víno),
 • ZO – Zemepisné označenie (liehoviny a aromatizované vína).

Tieto označenia chránia názvy produktov, ktoré pochádzajú z určitých regiónov, majú osobitné vlastnosti alebo ich dobré meno sa spája s územím výroby. Taliansko má najviac výrobkov v Európe, ktoré majú chránené označenie a je ich takmer 300.

Ako rozoznať pravé talianske potraviny?

Aj keď ste možno nikdy neboli v Taliansku a nemali ste možnosť ochutnať pravé talianske potraviny, nič nie je stratené. Talianske potraviny si viete vychutnať aj u nás na Slovensku. Obávate sa, že nebudete vedieť rozoznať, ktoré sú tie pravé? Pravda je taká, že na trhu sa skutočne nachádza veľa falošných talianskych potravín, ktoré v skutočnosti vôbec nie sú talianske. Vďaka nám sa dozviete, ako rozoznať tie pravé od falošných. Toto sú základné znaky, ktoré ich odlišujú.

Názov produktu

Všímajte si názvy produktov, ktoré sa chystáte kúpiť. Jedným z najjednoduchších spôsobov ako zistiť, či daný produkt, skutočne pochádza z Talianska je názov. Ako sme si vyššie spomínali, politika kvality EÚ chráni názov špecifických produktov a teda originálny názov nemôžu mať produkty, ktoré nie sú vyrábané podľa tradičného výrobného procesu. Ak sa v obchode stretnete s produktmi s názvom „taliansky“ alebo „taliansky spôsob“ v slovenčine, môžete si byť istý, že ide o napodobeninu a nie o tradičnú potravinu.

Počet prísad a ich pôvod

Pravé talianske potraviny sú jednoduché na prípravu a nevyžadujú si veľké množstvo prísad. Ak potravina obsahuje priveľa prísad, pravdepodobne vôbec nejde o taliansky produkt. V iných krajinách sa často používajú v potravinách prísady, ktoré ani nie sú súčasťou talianskej kuchyne. Vo väčšine prípadov je to len napodobenina a aj teda aj chuť je úplne iná. Podľa aktuálnej európskej regulácii o označovaní potravín, ak sa pôvod hlavnej ingrediencie odlišuje od označenia pôvodu potraviny, musí to byť uvedené na obale.

 

Naša firma il primo s.r.o. vám ponúka široký sortiment originálnych produktov priamo z Talianska. U nás máte istotu, že sa nestretnete so žiadnymi napodobeninami talianskych potravín. Máme dlhoročné skúsenosti a počas nášho obchodného pôsobenia sme si vybudovali dobré vzťahy s talianskymi partnermi, ktorý nám aj v súčasnej neľahkej dobe dodávajú vysoko kvalitné potraviny.

Pridať komentár

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Povoliť
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba il primo s.r.o., Komenského 1565/9, 900 01 Modra, IČO: 53 114 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 146705/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Komenského 1565/9, 900 01 Modra email: info@ilprimo.sk telefón: 0905 875 258
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade otázok sa môžete obrátiť na konateľa spoločnosti, ktorým je e-maile: info@ilprimo.sk

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré získal od tretích strán počas trvania vášho pracovnoprávneho vzťahu, záväzkové vzťahu alebo iného vzťahu, ktorý súvisí s výkonom činnosti prevádzkovateľa a má vplyv na spracúvanie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom (účelom) spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, plnenie povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom podľa článku § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, plnenia povinností prevádzkovateľa, ktoré je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) Zákona Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, plnenie povinností pri pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a ďalších činností spojených s pracovnoprávnym vzťahom, plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, ktoré sú prevádzkovateľovi dané podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a prevádzkovateľ je povinný tieto zákony a zmluvy dodržiavať, pri plnení povinností, ktoré sú nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. po dobu, ktorá je určená v osobitných predpisov a v interných dokumentoch prevádzkovateľa, ktoré má uchované na adrese sídla a tieto informácie sú dostupné dotknutým osobám na základe žiadosti, ktorá je priložená na webovej stránke prevádzkovateľa, ktorú dotknutá osoba následne odošle na adresu sídla prevádzkovateľa, kde uvedie do adresy heslo: „Zodpovedná osoba GDPR“, alebo túto žiadosť odošle v elektronickej forme na e-mailovú adresu:info@ilprimo.sk
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže spôsobom, ktorý ustanovuje Nariadenie a Zákon.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby (spoločnosti), ktoré zaisťujúce služby prevádzkovania web stránky, vedú účtovníctvo prevádzkovateľa, zaisťujúce marketingové služby,
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslo, antivírusový program, šifrovanie, …
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky web stránku potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.11.2020

Save settings
Cookies settings