Káva a jej charakteristika

23. septembra 2022
Obrázok článku: Káva a jej charakteristika

Káva a jej charakteristika

Druhy kávových zŕn a ich charakteristika

Ak patríte medzi milovníkov kávy, pravdepodobne ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, koľko rôznych kávových zŕn existuje, a čím sa odlišujú. Momentálne sú na trhu dostupné štyri rôzne druhy zrnkovej kávy, z ktorých najbežnejšie sú arabika a robusta. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o rôznych druhoch kávy a ich charakteristických vlastnostiach.

Nápoj, ktorý spája svet

Káva sa nepochybne stala súčasťou kultúry v krajinách po celom svete. Po celé stáročia sú bohatá aróma a lahodná chuť tohto čarovného nápoja hlavnými dôvodmi, prečo si ju denne vychutnávajú milióny ľudí na celom svete. Mnohí z nás si dnes nevedia predstaviť ráno, posedenie s rodinou, či obchodné stretnutie bez šálky dobrej kávy.

História kávy

Na tento jedinečný nápoj sa viaže etiópska legenda. Podľa tejto legendy kávu objavil pastier, menom Kaldi, ktorý zistil, že jeho kozy majú viac energie po zjedení červených plodov kávovníka.

Káva sa začala vo veľkom pestovať a predávať na Arabskom polostrove. V 16. storočí už bola známa v Perzii, Egypte, Sýrii a Turecku. Historici sa domnievajú, že prvé kaviarne na svete vznikali v Konštantínopole. Boli to miesta, kde sa stretávali významní mecenáši a viedli tam politické debaty. Kaviarne sa tak stali centrami na výmenu informácií a boli pomenované ako „školy múdrych“.

V 17. storočí sa káva postupne dostala do celej Európy a kaviarne sa stali centrami spoločenského diania vo veľkých mestách Talianska, Anglicka, Rakúska, Arábie, Francúzska, Nemecka a Holandska.

Druhy kávových zŕn

Kávové zrná v skutočnosti vôbec nie sú zrná, ale semená rastliny. Tieto semená sa po zbere upravujú fermentáciou a pražením, čím sa zvýrazní ich lahodná chuť. Prečítajte si, aké základné typy kávových zŕn poznáme a čím sú výnimočné.

Arabika

Kávové zrná arabiky patria medzi najobľúbenejšie a najpoužívanejšie zrná v Európe. Arabika je typická svojou sladkou a jemnou chuťou, a práve preto je taká obľúbená medzi skutočnými odborníkmi na kávu.

Kávovníky arabiky sa pestujú v oblastiach s vysokou nadmorskou výškou a pravidelnými dažďami. Najväčším vývozcom arabiky je Brazília. Do skupín káv vyrobených z arabiky patrí aj talianska zrnková káva Lavazza, vyrobená zo zŕn arabiky pestovaných v južnej Amerike.

Robusta

Kávové zrná robusta sú na druhom mieste v zozname najobľúbenejších káv v Európe. Káva robusta je známa svojím výrazným chuťovým profilom a mimoriadne vysokým obsahom kofeínu. Práve pre jej výraznú chuť a vysoký obsah kofeínu je robusta často kombinovaná s kávovými zrnami arabiky.

Najkvalitnejšie kávy robusta spoznáte podľa toho, že pri ich pití pocítite náznaky čokolády a rumu. Ak máte radi výraznejšiu chuť kávy a oceňujete vyšší obsah kofeínu, vyberajte si kávy s vysokým podielom robusty, ako je napríklad zrnková káva Caffe Boasi Super Crema.

Liberika

Kávovník liberiky pochádza z krajiny západnej Afriky nazývanej Libéria. Zrnková káva liberika je menej známa ako arabika a robusta. Ide o vzácnu pochúťku, ktorá bola populárna najmä koncom 19. storočia. V tom období zlikvidovala choroba až 90% kávovníkov arabiky, a preto bolo potrebné nájsť náhradu. Chuť kávy pripravenej zo zŕn liberiky je mierne drevitá a jej vôňa pripomína ovocie.

Excelsa

Ako poslednú si predstavíme kávu excelsu, ktorá je vlastne odrodou liberiky. V skutočnosti sa však jej vlastnosti veľmi líšia. Pochádza pôvodne zo strednej Afriky, no neskôr sa začala pestovať aj v juhovýchodnej Ázii. Excelsa je známa svojou dominantnou chuťou a aromatickou vôňou pripomínajúcou ovocie. Tieto kávové zrná sa pestujú vo veľmi obmedzenom množstve a zvyčajne sa používajú v kávových zmesiach.

Pridať komentár

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Povoliť
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba il primo s.r.o., Komenského 1565/9, 900 01 Modra, IČO: 53 114 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 146705/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Komenského 1565/9, 900 01 Modra email: info@ilprimo.sk telefón: 0905 875 258
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade otázok sa môžete obrátiť na konateľa spoločnosti, ktorým je e-maile: info@ilprimo.sk

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré získal od tretích strán počas trvania vášho pracovnoprávneho vzťahu, záväzkové vzťahu alebo iného vzťahu, ktorý súvisí s výkonom činnosti prevádzkovateľa a má vplyv na spracúvanie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom (účelom) spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, plnenie povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom podľa článku § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, plnenia povinností prevádzkovateľa, ktoré je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) Zákona Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, plnenie povinností pri pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a ďalších činností spojených s pracovnoprávnym vzťahom, plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, ktoré sú prevádzkovateľovi dané podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a prevádzkovateľ je povinný tieto zákony a zmluvy dodržiavať, pri plnení povinností, ktoré sú nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. po dobu, ktorá je určená v osobitných predpisov a v interných dokumentoch prevádzkovateľa, ktoré má uchované na adrese sídla a tieto informácie sú dostupné dotknutým osobám na základe žiadosti, ktorá je priložená na webovej stránke prevádzkovateľa, ktorú dotknutá osoba následne odošle na adresu sídla prevádzkovateľa, kde uvedie do adresy heslo: „Zodpovedná osoba GDPR“, alebo túto žiadosť odošle v elektronickej forme na e-mailovú adresu:info@ilprimo.sk
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže spôsobom, ktorý ustanovuje Nariadenie a Zákon.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby (spoločnosti), ktoré zaisťujúce služby prevádzkovania web stránky, vedú účtovníctvo prevádzkovateľa, zaisťujúce marketingové služby,
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslo, antivírusový program, šifrovanie, …
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky web stránku potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.11.2020

Save settings
Cookies settings