Poznáte najznámejšie druhy talianskych cestovín?

22. decembra 2022
Obrázok článku: Poznáte najznámejšie druhy talianskych cestovín?

Poznáte najznámejšie druhy talianskych cestovín?

Pri pomyslení na talianske jedlo nám ako prvé prídu na myseľ cestoviny a pizza. Cestoviny sú nepochybne nenahraditeľnou súčasťou talianskej kuchyne. Existuje množstvo typov, ktoré sa líšia v závislosti od regiónu. Poznáte tieto základné druhy?

[accordion_slider id=”1″]

Špagety

Špagety sú najbežnejším typom cestovín, ktoré sa podávajú v Taliansku. Zvyčajne sa vyrábajú z vody a múky, no pravé špagety by mali byť vyrobené z krupice a tvrdej pšenice. Často sa podávajú s paradajkovou alebo mäsovou omáčkou. Recepty na špagety sa líšia od konkrétneho regiónu v Taliansku. Na severe sa uprednostňujú čerstvé rezance, zatiaľ čo na juhu ľudia uprednostňujú suché špagety.

Ravioli

Ravioli sú obľúbené cestoviny štvorcového tvaru, plnené rôznymi prísadami. Medzi najbežnejšie prísady patrí mäso, syr alebo zelenina. Ravioli pochádzajú z talianskeho regiónu Lombardia, ale rýchlo sa rozšírili po celom Taliansku. Podávajú sa s omáčkami, ktoré ešte viac zvýrazňujú jednotlivé náplne.

Penne

Cestoviny Penne sú obľúbeným druhom cestovín nielen v Taliansku. Sú veľmi univerzálne a možno ich použiť v kombinácii s krémovými alebo paradajkovými omáčkami. Penne sa často používajú aj pri zapekaní.

Macaroni

Macaroni majú všestranné využitie a Taliani ich používajú pri pečení alebo do polievok. Tradičné macaroni sú vyrobené z tvrdej pšenice a pochádzajú zo severného a stredného Talianska.

Gnocchi

Známe a veľmi obľúbené cestoviny gnocchi sú knedličky z cesta nakrájané na malé kúsky. Môžu sa pripravovať zo zemiakov, špenátu, vajec a rôznych druhov syra. Pôvod týchto cestovín siaha až do Rímskej ríše.

Linguine

Linguine sú cestoviny dlhého, elipsovitého tvaru. Sú obľúbené najmä v regióne Ligúria. Vyrábajú sa z krupicovej múky a typickými prílohami sú rôzne druhy omáčok, morské plody, pesto a zelená fazuľka. Zvyčajne sa v Taliansku podávajú ako prvý chod počas obeda alebo večere.

Vermicelli

Vermicelli sú talianske cestoviny, ktoré majú dlhý, tenký a zaoblený tvar. Talianske vermicelli pochádzajú zo 14. storočia. V Taliansku sú obľúbené napríklad neapolské vermicelli, ktoré sa pripravujú s paradajkami, korením a syrom Pecorino.

Tortellini

Tortellini sú podobné raviolám tým, že sa taktiež plnia rôznymi náplňami. Majú však veľmi odlišný tvar. Najtradičnejšou náplňou je mleté mäso, syr a vajcia. Po naplnení sa podávajú vo vývare z kapúna (vykastrovaný kohút) alebo v paradajkovej omáčke. Tortellini  sa pripravujú z čerstvej múky a vajec.

Fusilli

Fusilli sú dlhé, hrubé rezance v tvare vrtuľky. Pochádzajú z južného Talianska a tradične sa podávajú s klasickou paradajkovou omáčkou a syrom. Často ich môžete nájsť v reštauráciách v regiónoch Abruzzo, Molise a Lazio. Na juhu Talianska sa zvyknú ľudia pripravovať fusilli v nedeľu alebo počas sviatkov.

Pridať komentár

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Povoliť
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba il primo s.r.o., Komenského 1565/9, 900 01 Modra, IČO: 53 114 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 146705/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Komenského 1565/9, 900 01 Modra email: info@ilprimo.sk telefón: 0905 875 258
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade otázok sa môžete obrátiť na konateľa spoločnosti, ktorým je e-maile: info@ilprimo.sk

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré získal od tretích strán počas trvania vášho pracovnoprávneho vzťahu, záväzkové vzťahu alebo iného vzťahu, ktorý súvisí s výkonom činnosti prevádzkovateľa a má vplyv na spracúvanie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom (účelom) spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, plnenie povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom podľa článku § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, plnenia povinností prevádzkovateľa, ktoré je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) Zákona Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, plnenie povinností pri pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a ďalších činností spojených s pracovnoprávnym vzťahom, plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, ktoré sú prevádzkovateľovi dané podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a prevádzkovateľ je povinný tieto zákony a zmluvy dodržiavať, pri plnení povinností, ktoré sú nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. po dobu, ktorá je určená v osobitných predpisov a v interných dokumentoch prevádzkovateľa, ktoré má uchované na adrese sídla a tieto informácie sú dostupné dotknutým osobám na základe žiadosti, ktorá je priložená na webovej stránke prevádzkovateľa, ktorú dotknutá osoba následne odošle na adresu sídla prevádzkovateľa, kde uvedie do adresy heslo: „Zodpovedná osoba GDPR“, alebo túto žiadosť odošle v elektronickej forme na e-mailovú adresu:info@ilprimo.sk
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže spôsobom, ktorý ustanovuje Nariadenie a Zákon.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby (spoločnosti), ktoré zaisťujúce služby prevádzkovania web stránky, vedú účtovníctvo prevádzkovateľa, zaisťujúce marketingové služby,
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslo, antivírusový program, šifrovanie, …
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky web stránku potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.11.2020

Save settings
Cookies settings